Thông báo về việc thực hiện thi công dựng gian hàng tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tỉnh Bình Thuận năm 2023

Thông báo về việc thực hiện thi công dựng gian hàng tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tỉnh Bình Thuận năm 2023

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các Chương trình xúc tiến thương mại của Sở Công Thương năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 2637/QĐ- UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023, trong đó Sở Công Thương giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) tổ chức 03 Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tại 03 huyện Hàm Tân, bắc Bình, Phú Quý năm trong năm 2023.

Triển khai thực hiện Văn bản số 322/SCT-QLTM ngày 14/02/2023 của Sở Công Thương Bình Thuận về việc phối hợp tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tỉnh Bình Thuận năm 2023 tại các huyện: Phú Quý, Hàm Tân và Bắc Bình;

Để triển khai công tác chuẩn bị các nội dung thực hiện tổ chức 03 Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tỉnh Bình Thuận năm 2023 được chu đáo, thành công, đạt hiệu quả và kịp tiến độ; Trong đó có nội dung thực hiện như sau:

- Dàn dựng, thi công gian hàng: số lượng 30 gian hàng tiêu chuẩn (kích thước 3m x 3m)/01 phiên chợ;

- Tổng kinh phí thực hiện: 75 triệu đồng/01 phiên chợ (bao gồm: San lấp mặt bằng; dựng gian hàng cho các doanh nghiệp, lắp đặt hệ thống cấp điện, mái che,vách ngăn );

- Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2023.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo đến các đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ năng lực thực hiện được biết và đăng ký tham gia thực hiện.

* Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Điện Thoại: 0252.3833073 – phòng Hỗ trợ doanhnghiệp