Thông báo các đề án khuyến công địa phương được phê duyệt năm 2023

Thông báo các đề án khuyến công địa phương được phê duyệt năm 2023

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương năm 2023. T heo đó trong năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận được UBND tỉnh phê duyệt 06 đề án với tổng kinh phí thực hiện là 1.170 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương để triển khai thực hiện.

(Kèm Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 25/11/2022)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo đến các Hiệp hội, các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (các đơn vị, doanh nghiệp) được biết để đăng ký tham gia nội dung các đề án được duyệt.

* Mọi chi tiết cần tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp vui lòng liên hệ về:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh B ình Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0908367960 (gặp Anh Sơn - Phụ trách phòng Hỗ trợ doanh nghiệp) hoặc 0913640246 (gặp anh Đạt - Phụ trách phòng Quản trị Hành chính) để được tư vấn và hướng dẫn.

Ngoài ra các các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu các thông tin, chính sách hỗ trợ liên quan đến các chương trình đề án khuyến công và Xúc tiến thương mại có thể truy cập vào website www.khuyencongbinhthuan.com.vn

Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp biết để đăng ký tham gia và được tư vấn hỗ trợ theo đề án được duyệt./.

File đính kèm