Hỏi đáp

Thống kê chuyên mục hỏi đáp

Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 4

Tổng số câu đã duyệt: 4

Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 4

Tổng số câu đã trả lời: 4

Tổng số câu hỏi: 8
  
1
Đăng bởi: Nguyễn Thị Lan  07/09/2021 10:40    Đã trả lời
Các nội dung chi và định mức chi của chính sách khuyến công là gì?
2
Đăng bởi: Nguyễn Thị Hồng  20/05/2021 14:57    Đã trả lời
Mức chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là bao nhiêu?
3
Đăng bởi: Nguyễn Thị Hà  20/05/2021 14:49    Đã trả lời
Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia?
4
Đăng bởi: Nguyễn Quốc HUy  12/05/2021 16:07    Đã trả lời
Cho tôi hỏi Đối tượng nào được áp dụng chính sách khuyến công