Thông báo tham gia “Tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022”

Theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tại Công văn số 303/TTXT-XTNN ngày 13/6/2022 về việc mời tham gia “Tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022”;  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận thông báo chương trình “Tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022” diễn ra từ ngày 22/7/2022 đến ngày 24/7/2022 tại Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước Tượng đài Lý Thái Tổ; Khu vườn hoa Lý Thái Tổ; Nhà Bát Giác; Đường Lê Thạch; Phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về “Tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022” có tại Công văn số 303/TTXT-XTNN  ngày 13 tháng 6 năm 2022 kèm theo).

Bản đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị điền theo mẫu gửi kèm và gửi về  Phòng Xúc tiến Nông nghiệp–Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội: số 35 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội theo số điện thoại: 0944240319 (Bà Lục Ánh Hồng) trước ngày 12/7/2022; đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận theo số điện thoại 0914532424 (đ/c Nguyễn Thị Minh Phương) hoặc email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn  để tổng hợp và hỗ trợ.

Trân trọng./.