Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua chuyển đổi số”

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 27/01/2022 của Sở Công Thương Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán chi tiết các đề án khuyến công địa phương năm 2022 của Trung tâm Khuyến công  và Quyết định số 58/QĐ-SCT ngày 11/5/2022 của Sở Công Thương về việc điều chỉnh Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 27/01/2022 của Sở Công Thương ngày 27/ 01/2022 của Giám đốc Sở Công Thương, trong đó có đề án “Tổ chức các khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong 02 ngày 23-24/6/2022 tại Khách sạn Bình Minh, thành phố Phan Thiết, tại TP. Phan Thiết, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận tổ chức hoàn thành khóa đào tạo thứ nhất của đề án với chuyên đề “Bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua chuyển đổi số” cho 40 học viên, đối tượng tham gia khóa đào tạo là lãnh đạo, các nhà quản lý, nhân viên của các doanh nghiệp/cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Khai giảng khóa đào tạo với chuyên đề “Bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua chuyển đổi số”

Tại đây, các học viên được Tiến sỹ Trần Thanh Toàn - Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo quản lý giảng dạy các Trường Đại học, trên Đại học trực tiếp truyền đạt kiến thức liên quan như: Quy trình chuyển đổi số, mục tiêu của chuyển đổi số hoạt động bán hàng, các giải pháp chuyển đổi số cho bán hàng, chăm sóc khách hàng… Các học viên tham gia lớp học lần này cùng nhau trao đổi thảo luận về các nội dung chuyển đổi số của doanh nghiệp rất tích cực sôi nổi tại lớp học, giúp cho các doanh nghiệp/cơ sở trao đổi được nhiều thông tin bổ ích và đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho chính cơ sở mình.

Các học viên thảo luận các bài tập tình huống

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên nắm cơ bản yêu cầu những đặc tính cần có của một chủ doanh nghiệp trong thời đại 4.0 về công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.. Sau khi kết thúc 02 ngày đào tạo, các học viên được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo “Bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua chuyển đổi số”. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ tổ chức chuyên đề đào tạo thứ 02 dự kiến vào tháng 10/2022.

Cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở công nghiệp hoàn thành khóa hoc