Bình chọn và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022

Thực hiện nội dung chuyên mục Công Thương phát trên sóng Đài PTTH Bình Thuận năm 2022. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Đài PTTH Bình Thuận triển khai thực hiện chuyên đề: “Bình chọn và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) tỉnh Bình Thuận năm 2022” để thực hiện phát sóng trong tháng 7 năm 2022.


Ban Giám khảo xem xét, chấm điểm sản phẩm

Để thực hiện chuyên mục, Trung tâm đã cùng Đài PTTH Bình Thuận tổ chức ghi hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Hợp tác xã Thanh long sạch Hòa Lệ và Công ty TNHH Nước mắm Mai Hương. Trước đó, Trung tâm và Đài PTTH Bình Thuận đã triển khai việc ghi hình và đưa tin cuộc họp của Ban Giám khảo “Chấm điểm SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2022” tổ chức vào ngày 08/6/2022 để chấm điểm cho 45 sản phẩm của 23 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh đăng ký tham gia bình chọn và cuộc họp của Hội đồng bình chọn “Thông qua kết quả chấm điểm và đề xuất của Ban Giám khảo về SPCNNTTB tỉnh Bình Thuận năm 2022” tổ chức vào ngày 21/6/2022. Tại cuộc họp này, các thành viên Hội đồng bình chọn đã thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất của Ban Giám khảo đồng ý công nhận 30 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh năm 2022 và thống nhất sẽ đưa 30 sản phẩm này đi tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp khu vực phía Nam dự kiến được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 10/2022. Các sản phẩm được bình chọn SPCNNTTB tỉnh Bình Thuận năm 2022 chủ yếu thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm.


Một số sản phẩm tham gia bình chọn SPCNTNTB năm 2022

Hoạt động bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh được tổ chức 2 năm/lần, nhằm tôn vinh các sản phẩm chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang giá trị văn hóa địa phương. Qua đó kịp thời động viên các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tích cực đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn địa phương phát triển./.

                                                 PHÒNG QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH