Thông báo tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức

Theo đề nghị của Cục Xúc tiến Thương mại tại Công văn số 2080/XTTM-XTĐT ngày 01/6/2022 về việc mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức;

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo chương trình Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức diễn ra từ ngày 01/9/2022 đến ngày 10/9/2022 tại Milan, Rome (I-ta-li-a) và Frankfurt (Đức) đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức có tại Công văn số 2080/XTTM-XTĐT ngày 01 tháng 6 năm 2022 kèm theo).

Đăng ký tham gia đề nghị liên hệ Chị Phạm Thị Thu Thảo theo số điện thoại 082.826.2266, email: thaoptt.vietrade@gmail.com; đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận theo số điện thoại 0914532424 ( gặp đ/c Nguyễn Thị Minh Phương) hoặc email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn  để tổng hợp và hỗ trợ./.