Đại hội Chi bộ 3 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 190-KH/CB ngày 27/5/2022 của Chi bộ 3 về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Ngày 20/7/2022 tại Hội trường Sở Công Thương, Chi bộ 3 đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội vinh dự được đồng chí Võ Văn Hòa – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đến tham dự và phát biểu tại Đại Hội. Ngoài ra, tham dự Đại hội có 18/18 đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ.

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 -2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, viên chức và người lao động, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Chi bộ. Tại Đại hội, đồng chí Đặng Trung Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ  2020 - 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Báo cáo chính trị Đại hội đã nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, trong đó: nổi lên kết quả lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững ổn định, đoàn kết nội bộ; làm tốt công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo đã đánh giá, làm rõ những tồn tại và hạn chế của Chi bộ trong công tác không bầu được đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ. Tập thể Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cũng đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo của mình trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Hòa đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Chi bộ 3; đồng chí ghi nhận những kết quả của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định nội bộ, thống nhất trong tập thể đã góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao; Chi bộ đã có những cách làm tốt, chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng đã chỉ ra một số hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong việc thực hiện chỉ tiêu bình bầu đảng viên xuất sắc. Đồng thời, trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ; Quan tâm công tác xây dựng đảng, phát triển đảng; Đẩy mạnh công tác tư vấn tăng thu nhập,...

 

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy và các chức danh Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Đặng Trung Thái tái cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Quốc Huy tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Lê Thị Long Vân trúng cử Chi ủy viên.

Kết thúc Đại hội, đồng chí Đặng Trung Thái thay mặt cho Chi bộ cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo và những định hướng quý báu của đồng chí Võ Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương cũng như các ý kiến tham luận của các đảng viên tại Đại hội. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ III nhiệm kỳ mới cũng tổng kết các kết quả đạt được của đại hội, phát biểu lĩnh hội và xin hứa Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội.

          Chi bộ 3