Hội thảo đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng theo Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2018, tại Khách sạn Sài Gòn Prince, số 63 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (thuộc Bộ Công Thương) đã phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch cùng với Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Việt Nam (VETS) tổ chức "Hội thảo đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng theo Thông tư 09/2012/TT-BCT" thuộc Hợp phần 3, Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (Chương trình DEPP).

Mục đích của Hội thảo là thu thập các kinh nghiệm thực tế từ Sở Công Thương các tỉnh trong việc thực hiện báo cáo năng lượng của các doanh nghiệp; Thảo luận về các cải tiến đơn giản và phù hợp các mẫu báo cáo năng lượng trong phụ lục Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương; Thống nhất về những nội dung quan trọng cần thay đổi trong mẫu báo cáo hiện tại; Xác định những nội dung cần thay đổi trong Thông tư 09/2012/TT-BCT và phụ lục cần cập nhật.

Chủ trì Hội nghị là ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Đơn vị tư vấn trong nước thực hiện dự án của Hợp phần 3: VETS. Đơn vị tư vấn quốc tế: Viegand Maagoe.

Tham dự Hội nghị là đại diện của các Sở Công Thương, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. Trung tâm Khuyến công Bình Thuận cử Trưởng phòng Tư vấn đại diện tham gia Hội nghị


Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ TKNL và PTBV phát biểu khai mạc Hội nghị

Chương trình DEPP do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và được Bộ Công Thương triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2020. Chương trình DEPP gồm 3 hợp phần, Hợp phần 1: Nâng cao năng lực về quy hoạch ngành năng lượng dài hạn; Hợp phần 2: Nâng cao năng lực tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện; Hợp phần 3: Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp.

Dự án thành phần quan trọng thuộc Hợp phần 3 được triển khai trong năm 2018 là hỗ trợ rà soát, cải thiện hệ thống báo cáo tiêu thụ về năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Nội dung chính của Dự án là khảo sát tình hình thụ năng lượng của các doanh nghiệp trọng điểm năm 2017; Rà soát, đánh giá hiện trạng và đề suất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng theo Thông tư 09/2012/TT-BTC.

Kết quả khảo sát và nghiên cứu của tư vấn quốc tế và trong nước trong khuôn khổ Hợp phần của chương trình đã cho thấy hiện trạng thực hiện trạng thực hiện các Quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BCT còn nhiều hạn chế như: Công tác lập báo các tình hình tiêu thụ năng lượng hàng năm và 5 năm; tình hình thực hiện các kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đề ra, trong đó việc khai báo số liệu ở các mẫu báo cáo khó khăn, phức tạp, nhiều số liệu không cần thiết. Ngoài ra, công tác quản lý và sử dụng báo cáo tại các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương vẫn còn thiếu các quy trình, tiêu chí hướng dẫn và thực hiện.


Ông Peter Maagoe Petersen – Đại diện tư vấn quốc tế đề xuất cải thiện Thông tư 09/2012/TT-BCT

Các đại biểu đều có ý kiến các mẫu báo cáo quá dài, phức tạp, cần phải sửa đổi, đơn giản hóa, một số nội dung yêu cầu trong báo cáo rất khó điền, dữ liệu cung cấp thường không tin cậy. Ngoài ra, còn có một số ý kiến khác như là: quản lý năng lượng của các Sở Công Thương lỏng lẻo, công tác thanh kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng chưa đạt, xử phạt trong sử dụng năng lượng hầu như chỉ dừng ở mức khiển trách, rút kinh nghiệm; lực lượng Phòng Quản lý năng lượng ở các Sở Công Thương mỏng nhưng xem nhẹ các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; các doanh nghiệp thực hiện tốt về tiết kiệm năng lượng nên được thưởng bằng hình thức giảm thuế, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp trên truyền thông.


Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, Thông tư cũng khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, cơ sở vận tải không thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, định kỳ thực hiện kiểm toán năng lượng theo chu kỳ từ 3 năm/1 lần để xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng, lựa chọn áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Với kinh nghiệm nhiều năm của Đan Mạch trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tư vấn quốc tế và các chuyên gia của Cục Năng lượng Đan Mạch sẽ hỗ trợ cho Việt Nam để thực hiện các dự án Hợp tác kỹ thuật của Hợp phần 3. Đồng thời, trong thời gian sớm nhất thực hiện Dự án hỗ trợ rà soát cải thiện hệ thống báo cáo về tiêu thụ năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong công nghiệp.

Phòng Tư vấn