Nghiệm thu nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015 của Bộ Công Thương theo Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31/3/2015 

 

Trong ngày 08/7/2016, tại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) tiến hành đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ theo Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng Ban Chỉ đạo do Trung tâm tư vấn CN & TKNL Phú Yên, Trung tâm Khuyến công Bình Định, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận, Trung tâm khuyến công Đắc Lắc, Trung tâm Khuyến công Đắc Nông, Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp Lâm Đồng, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa chủ trì thực hiện.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ được thành lập theo Quyết định 1132/QĐ-BCĐ ngày 25/3/2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về SDNL TK&HQ năm 2015 của Bộ Công Thương.


Hình ảnh nghiệm thu

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu gồm có 08 thành viên, do ông Đỗ Đức Quân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương làm Chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương làm Phó Chủ tịch.

Ông Lại Đức Tuấn - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương là uỷ viên Thư ký

Các uỷ viên còn lại là các ông Huỳnh Ngọc Hải - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, Trần Minh Châu - Chánh văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, ông Cao Duy Hoàng - Trưởng văn phòng đại diện Đại học Bách khoa Chí Minh tại tỉnh Lâm Đồng, ông Đào Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội, Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên.

Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thực hiện 02 nội dung nhiệm vụ: (1) In cẩm nang tuyên truyền cho học sinh về việc SDNL TK&HQ trong hộ gia đình; (2) Tuyên truyền SDNL TK&HQ trong hộ gia đình.

Mục tiêu của nhiệm vụ là:

- Truyền thông, nâng cao nhận thức SDNL TK&HQ cho học sinh, sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước ở trên địa bàn tỉnh thông qua việc phát hành Cẩm nang tuyên truyền SDNL TK&HQ trong hộ gia đình.

- Tổ chức Hội nghị để phổ biến các giải pháp tiết kiệm điện trong chiếu sáng cho cây thanh long đến các tổ chức, cá nhân và đơn vị quản lý điện trong chiếu sáng cho cây thanh long.

- Vận động 1.000 hộ gia đình thực hiện phong trào hộ gia đình SDNL TK&HQ. Nâng cao nhận thức của người dân về SDNL TK&HQ trong gia đình.

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã thực hiện hoàn thành các nội dung nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và được Hội đồng đồng ý thống nhất nghiệm thu đạt có yêu cầu bổ sung các giấy phép in cẩm nang, tài liệu báo cáo, tuyên truyền trong hội nghị và vận động hộ gia đình…các tài liệu bổ sung này Trung tâm đã có sẳn và sẽ đáp ứng theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu

Phòng Tư vấn

Tổng số : 19 bài viết
Trang
12