HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ NGA (CƠ SỞ TRANH THÊU TAY NGA) 

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ NGA (CƠ SỞ TRANH THÊU TAY NGA)

- Địa chỉ sản xuất: Kios số 3 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, buôn bán các loại tranh thêu tay

- Người liên hệ: Trương Thị Nga, Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Số điện thoại: 0917248337