CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN 

CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phan Thiết - Bình Thuận.

- Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh, sản xuất các mặt hàng may mặc

- Điện thoại - Fax: 062.838897

- Người liên hệ:  Nguyễn Thanh Diệp,   chức vụ: Giám đốc