CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MĂM PHAN THIẾT

Địa chỉ: 65 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 062.3813778    Fax: 062.3812802

Ngành nghề kinh doanh: chế biến các loại nước mắm, các sản phẩm thủy hải sản, sản xuất các sản phẩm thủy hải sản khô.

Ngươi đại điện: Lê Trần Phú Đức, chức vụ: Giám đốc