Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.Hoàn thành công tác triển khai thực hiện Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo nội dung phê duyệt của UBND tỉnh tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 và công văn số 738/UBND-TH ngày 13/5/2015.

Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2015 được sự đồng ý của Sở Công Thương Bình Thuận, Trung tâm Khuyến công tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tham dự lễ bế giảng lớp học có đồng chí Hoàng Hảo Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương, đại diện Sở Khoa học & Công nghệ, Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật, Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài nguyên & môi trường thuộc Trường đại học tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh; Báo, Đài PTTH Bình Thuận đưa tin cùng tất cả học viên là các cán bộ cán bộ công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành; lãnh đạo, cán bộ phụ trách kỹ thuật của một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành khóa học.Tại buổi bế giảng đồng chí Phạm Phú Xuân đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã báo cáo kết quả lớp học, với kết quả xếp loại học tập của các học viên như sau: Xuất sắc 01 học viên chiếm 4,2 %, giỏi 04 học viên chiếm 16,7 % và khá 19 học viên chiếm 79,1%.Phát biểu bế giảng lớp học ông Hoàng Hảo Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương đã đánh giá cao kết quả các học viên tham gia lớp học. Đồng thời, chỉ đạo các học viên sau khi hoàn tất khóa học cần tiếp tục trao đổi, học hỏi thêm những kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc trực tiếp tư vấn, đánh giá sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm tới và đề nghị các đơn vị liên quan và học viên nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sử dụng đội ngũ vừa được đạo tạo một các hiệu quả để thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Ngoài ra, tại lễ bế giảng, ông Lương Thanh Sơn – Phó chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận có ý kiến phát biểu đánh giá cao về kết quả lớp học, nội dung đào tạo phù hợp với tình hình và mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Qua đây Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cũng nắm được thông tin này để trong hoạt động của Liên Hiệp sẽ mời đội ngủ cán bộ được đào tạo này tham gia một số lĩnh vực hoạt động.

Phòng TKNL&SXSH


Các tin tiếp
Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tro, xỉ tại trung tâm điện lực Vĩnh Tân   (5/9/2023)
Hội nghị toàn quốc về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023   (24/7/2023)
Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn”   (16/10/2017)
Tổ chức phản biện 05 báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn được hỗ trợ năm 2015   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức tư vấn, vận động doanh nghiệp tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 02 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 và thu thập thông tin số liệu phục vụ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   (17/5/2017)
Triển khai tổ chức thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
Trang
12