Tổ chức tư vấn, vận động doanh nghiệp tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016


Từ ngày 22-23/10/2015, Trung tâm Khuyến công tổ chức tư vấn, vận động các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài tham gia hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016. Đối tượng được lựa chọn vận đồng tham gia hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016 là các doanh nghiệp sản xuất bột cá, sản xuất muối có sử dụng lò hơi trong hoạt động sản xuất. Cụ thể là 04 doanh nghiệp sản xuất bột cá gồm: Công ty TNHH Kim Đào, Công ty TNHH Thiên Thuận Tường, DNTN Ánh Vinh , DNTN Kim Long và 01 doanh nghiệp chế biến mối là Công ty CP Muối và xây dựng Bình Thuận.Qua kết quả làm việc, các doanh nghiệp đã được tư vấn về hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn và chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp qua công tác tư vấn mới hiểu rõ, đầy đủ hơn về hoạt động sản xuất sạch hơn đem lại hiệu quả thiết thực trong việc sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu trong quá trình sản xuất ….

Ngoài ra, qua công tác tư vấn sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp,Trung tâm Khuyến công đã phát hiện một số doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư phù hợp với chính sách khuyến công và đã hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ để tiếp cận.

Phòng TKNL&SXSH


Các tin tiếp
Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tro, xỉ tại trung tâm điện lực Vĩnh Tân   (5/9/2023)
Hội nghị toàn quốc về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023   (24/7/2023)
Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn”   (16/10/2017)
Tổ chức phản biện 05 báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn được hỗ trợ năm 2015   (17/5/2017)
Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 02 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 và thu thập thông tin số liệu phục vụ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   (17/5/2017)
Triển khai tổ chức thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
Trang
12