Triển khai lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2015Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của lớp đào tạo cơ bản “cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2012-2013” và nhằm nâng cao kiến thức chuyên sâu để từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và khả năng tham gia công tác tuyên truyền, tư vấn và đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (được Chủ tịch tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2010). Năm 2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 về việc phê duyệt kinh phí để tiếp tục tổ chức lớp học nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho các đối tượng là học viên đã tham gia hoàn thành khóa học cơ bản được tổ chức năm 2012-2013.

Năm 2015, được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Thuận tại công văn số 738/UBND-TH ngày 13/3/2015 về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2014 sang năm 2015 thực hiện.

Trung tâm Khuyến công phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Theo đó nội dung đào tạo lớp học nâng cao, học viên được học 03 chuyên đề chuyên sâu gồm: Đánh giá hệ thống điện lạnh; Lò hơi và các hệ thống phân phối hơi; Nước thải và xử lý nước thải trong công nghiệp. Giảng viên đứng lớp là các chuyên gia có chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong thực tiễn đến từ các Trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trực tiếp giảng dạy gồm 06 ngày học lý thuyết và 03 ngày thực hành, sau khi học xong lý thuyết mỗi chuyên đề sẽ tổ chức cho học viên thực hành tại các cơ sở sản xuất được hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 trên địa bàn tỉnh phù hợp với nội dung từng chuyên đề.

Thời gian tổ chức khóa học chia làm 03 đợt, mỗi đợt học gồm 01 chuyên đề khác nhau vào các tháng 6, 7, 9/2015. Chuyên đề 01: Đánh giá hệ thống điện lạnh tổ chức từ ngày 22-24/6/2015 Khách sạn Bình Minh.

Phòng TKNL&SXSH


Các tin tiếp
Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn”   (16/10/2017)
Tổ chức phản biện 05 báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn được hỗ trợ năm 2015   (17/5/2017)
Lễ bế giảng lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 3 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức tư vấn, vận động doanh nghiệp tham gia đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2016   (17/5/2017)
Tổ chức chuyên đề 02 lớp đào tạo nâng cao cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2015 và thu thập thông tin số liệu phục vụ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   (17/5/2017)
Triển khai tổ chức thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2015   (17/5/2017)
KHAI GIẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LỚP NÂNG CAO CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN NĂM 2015   (17/5/2017)
Trang
12