Hỗ trợ quảng bá các sản phẩm của tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo đến quý Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 02/2023, trong đó, có chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại các nước tích cực hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tại thị trường các nước;

Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận có liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại một số nước và được biết; hiện nay, các Thương vụ hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trên trang điện tử, Facebook, twitter,…(sử dụng các video ngắn, foster,… giới thiệu về sản phẩm, thông tin liên hệ,… - quảng bá ở thị trường nào thì sử dụng ngôn ngữ của nước đó) hoặc hỗ trợ trưng bày sản phẩm tại Đại sứ quán và một số siêu thị của nước sở tại,…

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu; đề nghị liên hệ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận (ông. Đặng Trung Thái – Giám đốc Trung tâm; số điện thoại kết nối zalo: 0947369410) để được hỗ trợ kết nối quảng bá.

Trân trọng !