Thông báo kinh phí hỗ trợ thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh năm 2023

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Sở Công Thương Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán chi tiết các Đề án Khuyến công địa phương năm 2023. Trong đó có đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ triển lãm”.

Để tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có điều kiện tham gia và quảng bá các sản phẩm của cơ sở mình tại các Hội chợ công nghiệp được tổ chức trong năm 2023. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận hỗ trợ tối đa 80% chi phí thuê gian hàng (số lượng 10 gian) cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia các Hội chợ triển lãm công nghiệp trong và ngoài tỉnh trong năm 2023.

2. Hồ sơ của các cơ sở cung cấp để được hỗ trợ như sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở có công chứng;

+ Bảng cân đối kế toán có đóng dấu treo (nếu là doanh nghiệp, công ty);

+ Bảng đăng ký tham gia Hội chợ của cơ sở (theo mẫu của đơn vị tổ chức);

+ Đơn đề nghị hỗ trợ và cam kết chưa nhận bất kỳ nguồn hỗ trợ nhà nước nào cho việc hỗ trợ trên (Kèm theo mẫu của Trung tâm).

+ Hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê gian hàng giữa cơ sở và đơn vị tổ chức sự kiện hội chợ  (trong đó phải ghi rõ vị trí gian hàng, số lượng gian hàng, giá thuê gian hàng);

+ Hóa đơn tài chính của đơn vị tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm thu tiền thuê gian hàng của cơ sở.

3. Mọi chi tiết cần tư vấn và hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn vui lòng liên hệ về:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3833073 – 0907 559 419 (gặp Chị Nguyễn Thị Bích Vân) hoặc 0949 980 558 (gặp chị Nguyễn Thị Minh Phương).

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn biết để đăng ký tham gia và được hỗ trợ theo đề án được duyệt./.

File đính kèm