Thông báo Về việc thực hiện đề án Xuất bản Ấn phẩm giới thiệu quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 1952/QĐ-UBND Ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2022 va Quyết định số 188/QĐ-SCT ngày 15/11/2022 về việc phê duyệt dự toán chi tiết Đề án Xuất bản ấn phẩm giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022.

          Việc xuất bản Ấn phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận đạt giải cấp tỉnh và cấp khu vực phía Nam năm 2022.

Nội dung thực hiện Ấn phẩm cụ thể như sau:

- Ấn phẩm bao gồm bản tiếng Anh và tiếng Việt;

- Số lượng in ấn: 500 cuốn;

- Tổng kinh phí thực hiện: 90 triệu đồng;

- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022.

          Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận chủ trì triển khai thực hiện đề án trên và thông báo đến các đơn vị In ấn, thiết kế có đủ năng lực thực hiện được biết và đăng ký tham gia thực hiện.

+ Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

+ Điện Thoại: 0252.3833073