Thông báo mời báo giá gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu Thực hiện mua sắm bàn ghế, tủ đựng tài liệu của Trung tâm Khuyến công năm 2020

1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến công Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 238 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252.3823921.

2. Tên gói thầu: Thực hiện mua sắm bàn ghế, tủ đựng tài liệu của Trung tâm Khuyến công năm 2020.

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

II. YÊU CẦU BÁO GIÁ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

1. Phạm vi công việc và yêu cầu về số lượng, kỹ thuật, bảo trì, bào hành (có bảng chi tiết kèm theo Thông báo này).

2. Thời điểm nộp báo giá (theo mẫu kèm theo): bắt đầy từ 13 giờ 30 ngày 20/11/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/11/2020 (trong giờ hành chính).

3. Thời hạn hiệu lực của báo giá: tính từ thời điểm hết hạn nộp báo giá vào lúc 17 giờ 00 ngày 25/11/2020.

4. Loại hợp đồng: trọn gói. 5. Thời gian dự thảo và thực hiện hợp đồng: trong thời gian 20 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu.

6. Địa điểm nhận hồ sơ yêu cầu báo giá: Phòng Hành chính Tổng hợp - Trung tâm Khuyến công Bình Thuận.

- Địa chỉ: Số 238 Thủ Khoa Huân, Phƣờng Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.Điện thoại: 0252.3823921, Fax: 0252.3828921, Email: ttkcbinhthuan@gmail.com./. 

Kèm file đính kèm

330 (20.11.2020)TB-TTKC Thong bao moi thau chao hang canh tranh rut gon.signed (1).pdf

Kem 330 (20.11.2020) TB moi thau chao hang canh tranh rut gon (1).pdf