Tổ chức Họp Ban Giám khảo chấm điểm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022.

Năm 2022, sau khi có chủ trương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Thuận của UBND tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức bình chọn sản phẩm (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Thuận.

Hội trường cuộc họp Ban Giám khảo chấm điểm

Theo đó, từ ngày 20 đến ngày 26/4/2022, Trung tâm đã phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ và thu gom sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Thuận. Kết quả Tổng số sản phẩm của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 là 45 sản phẩm của 23 cơ sở công nghiệp. Các sản phẩm tham gia được phân thành 04 nhóm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 07 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 36 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 02 sản phẩm; Nhóm sản phẩm khác: không có sản phẩm. Trong đó, có 10 sản phẩm (08 cơ sở) đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2020 tiếp tục đăng ký tham gia, 10 sản phẩm (04 cơ sở) tham gia lần đầu, còn lại là 11 cơ sở có sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận của các kỳ bình chọn trước đăng ký tham gia các sản phẩm khác (25 sản phẩm).

Ban Giám khảo chấm điểm các sản phẩm

Ngày 08/6/2022, tại Khách sạn Bình Minh, Thành phố Phan Thiết, Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đã tổ chức họp để đánh giá và chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia. Qua xem xét đánh giá, Ban Giám khảo nhận thấy các sản phẩm tham gia lần này cơ bản là những sản phẩm công nghiệp nông thôn đặc thù của tỉnh, có những sản phẩm mới và những sản phẩm đăng ký tham gia lần đầu. Đáng ghi nhận là số lượng của sản phẩm tham gia năm nay cao hơn so với năm 2020. Nhiều sản phẩm đã phát triển tốt, có mẫu mã, kiểu dáng chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ mạnh; sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, lợi thế của địa phương như nước mắm, thanh long và các cơ sở chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Các sản phẩm đăng ký tham gia đã được các cơ sở quan tâm, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ. Qua tổng hợp kết quả chấm điểm, Ban Giám khảo đề xuất 30/45 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 30/30 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh./.

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp