Mời tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các tác giả phát huy ý tưởng sáng tạo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính mới, kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế;

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo chương trình Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 có tại Công văn số 1353/SNN-CCPTNT ngày 26/5/2022 kèm theo).

Mọi chi tiết đăng ký tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 xin liên hệ Đ/c Nguyễn Minh Sơn – Chi Cục Phát triển nông thôn Bình Thuận, điện thoại: 0983 004653.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia./.