Thông báo tham gia Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Thực hiện Công văn số 1193/SCT-QLTM ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Sở Công Thương về tham gia Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Nhằm cung cấp thông tin, kiến thức nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động xây dựng kế hoạch kinh doanh và gia tăng hiệu quả hoạt động trong môi trường thương mại điện tử, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (TACS) tổ chức Chương trình “Nâng cao năng lực về Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”, nội dung như sau:  

1. Thời gian tổ chức:

Từ 08g00 đến 17g00 trong 02 ngày, từ ngày 02/6/2022 đến 03/6/2022.

2. Địa điểm: Khách sạn LADALAT HOTEL, số 106A Mai Anh Đào, Phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

3. Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến thông qua ứng dụng zoom.

5. Chi phí tham gia: Miễn phí.

6. Chương trình dự kiến:đính kèm.

7. Đăng ký tham gia: Các doanh nghiệp có nhu cầu, đăng ký tham gia qua Email: hotrodnmiennam@gmail.com hoặc quét mã QR Code trước ngày 26/5/2022.

Tham dự

qua zoom:


Tham dự

qua trực tiếp:

 

 

Quý cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham dự, đề nghị thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận theo địa chỉ mail: ngocdt.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn hoặc số điện thoại 0977766325 (gặp chị Ngọc) để tổng hợp và hướng dẫn.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia./.