Thông báo tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022"

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên tại Công văn số 202/UBND-TH ngày 29/4/2022 về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022”;

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận thông báo chương trình Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022” diễn ra từ ngày 16/6/2022 đến ngày 20/6/2022 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022” có tại Công văn số 1777/XTTM-QHQT ngày 10 tháng 5 năm 2022 kèm theo).

Đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị liên hệ Trung tâm Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, người liên hệ: Anh Nguyễn Khánh Toàn, điện thoại: 0917656988 hoặc Anh Phạm Hùng, điện thoại: 0913686515; đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận theo số điện thoại 0914532424 (gặp đ/c Nguyễn Thị Minh Phương) hoặc email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov để tổng hợp và hỗ trợ.

Trân trọng./.