Ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đây là văn bản quan trọng nhất về việc hướng dẫn Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021. Thông tư này gồm 14 điều và 10 Phụ lục có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021 và thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020

Phương pháp xác định chi phí xây dựng được hướng dẫn tại Thông tư này về cơ bản, phần chi phí được chia làm các nội dung chi phí sau:

+ Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công. Trường hợp vận dụng bộ đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bố thì Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí vật liệu cộng chi phí chênh lệch vật liệu, chi phí nhân công cộng chi phí chênh lệch nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công cộng chi phí chênh lệch máy và thiết bị thi công.

+ Chi phí gián tiếp bao gồm chi phí chung, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công, chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

Một số điểm mới là được Bộ Xây dựng làm rõ phần chi phí chung một số loại công trình được xác định bằng tỉ lệ chi phí nhân công, thêm các mốc để lấy giá trị và phần chi phí chung theo Thông tư mới không còn hướng dẫn nội suy nữa, điều này đồng nghĩa với việc giá định mức tỉ lệ sẽ được lấy theo mốc giá trị tương ứng với giá trị dự toán. Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công điều chỉnh giảm so với Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

 

Đóng điện vận hành trạm biến áp

 

Phòng Tư vấn


Các tin tiếp
Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định số 610/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021   (26/7/2022)
Khảo sát và lập dự án đầu tư hạng mục “Chiếu sáng công lộ” thuộc Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần) huyện Hàm Thuận Nam”   (13/7/2022)
Bàn giao mặt bằng hạng mục “Di dời điện trung thế” thuộc công trình “Cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết”   (22/6/2022)
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TIẾN PHÁT   (27/5/2022)
Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục “Đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp và lắp đặt thiết bị” thuộc công trình “Hạ tầng khu hậu cần du lịch chùa Cổ Thạch, xã Bình Thạnh-huyện Tuy Phong”   (4/5/2022)
Hội nghị tập huấn, phổ biến nội dung 3 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng   (26/11/2021)
Tư vấn giám sát gói thầu số 14: Xây lắp đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc công trình Tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận   (29/10/2021)
Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật và đóng điện vận hành đưa vào sử dụng Gói thầu số 11 “Xây lắp và lắp đặt thiết bị đường dây trung thế 22kV và trạm biến áp 3 pha 250kVA” thuộc “Công trình “Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết”   (3/8/2021)
Đóng điện hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn dân tộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam   (21/6/2021)
Trang
123