Danh sách số điện thoại cộng tác viên Khuyến công tại các huyện, thị xã thành phố 

1. Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết

Điện thoại 0252.3815753

2. Phòng Kinh tế thị xã Lagi

Điện thoại: 0252.3870437

3. Phòng Kinh tế huyện Phú Quý

Điện thoại: 0252.3769620.

4.Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong

Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: 0252.3850499; 0935129813

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Bình

Văn Hữu Đình

Điện thoại: 0252.3860249; 0918301624

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc

Trần Thanh Hồng

Điện thoại: 0252.3865122; 0945304816

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh

Huỳnh Quốc Tiến

Điện thoại: 0252.3880317; 0917831585

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Linh

Điện thoại: 0252.3887787

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân

Nguyễn Thế La Vi

Điện thoại: 0252.3877770; 0989969065

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam

Điện thoại: 0252.3867254;