SẢN PHẨM HỆ THỐNG TƯỚI CÂY ĂN QUẢ 3 TRONG 1

- Tên SP: Hệ thống tưới cây ăn quả 3 trong 1

- Đơn vị sản xuất: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hai

- Địa chỉ sản xuất: Số 109 đường 19/4, thành phố Phan Thiết

- Người liên hệ: Nguyễn Văn Hai, Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Số điện thoại: 0913672333