SẢN PHẨM NƯỚC MẮM RUỐC HIỆU CON CÁ VÀNG

- Tên SP: Nước mắm Ruốc hiệu Con Cá Vàng

- Đơn vị sản xuất: Công ty CP Nước Mắm Phan Thiết

- Địa chỉ sản xuất: Khu phố 1, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết

- Người liên hệ: Lê Trần Phú Đức, Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0913932249