SẢN PHẨM TẢO SPIRULINA

- Tên SP: Tảo Spirulina

- Đơn vị sản xuất: Công ty CP Tảo Vĩnh Hảo

- Địa chỉ sản xuất: Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

- Người liên hệ: Dương Văn Sáu, Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0918205121