SẢN PHẨM MUỐI TINH SẤY

- Tên SP: Muối tinh sấy

- Đơn vị sản xuất: Công ty CP Muối Vĩnh Hảo

- Địa chỉ sản xuất: Km 1607 quốc lộ 1A, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

- Người liên hệ: Phan Văn Đào, Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0918034757