TRANH THÊU TAY “MAI, LAN, CÚC, TRÚC”

Tên SP: Tranh thêu tay “Mai, lan, cúc, trúc”

- Đơn vị sản xuất: Hộ kinh doanh tranh thêu tay An Lành

- Địa chỉ sản xuất: Khu phố 8, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Lành, Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh

- Số điện thoại: 01663222771