Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam 

Theo công văn số 2825/BCH-CT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai các nội dung nhu sau:

 Phổ biến nội dung công văn số 2825/BCH-CT ngày 22/11/2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị biết để tích cực tham gia cuộc thi (đính kèm công văn số 2825/BCH-CT của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

- Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS.

- Thời gian bắt đầu từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 22/12/2023, gồm: vòng thi tuần (3 tuần thi), vòng chung kết dự kiến ngày 22/12/2023. Tổng kết, trao giải: dự kiến ngày 27/12/2023. 

2. Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại cập nhật nội dung cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương và Trang thông tin điện tử của Trung tâm.

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị triển khai đến công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi./.

File đính kèm