Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
Mức chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là bao nhiêu?
Người hỏi: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày hỏi: 20/05/2021
Lĩnh vực:
  Nội dung câu hỏi  
Mức chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là bao nhiêu?
Trả lời
Người trả lời: Nguyễn Quốc Huy
Chức vụ: Trưởng phòng Khuyến công    -   
Ngày trả lời: 20/05/2021
  Nội dung trả lời  
Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 28/2018/TT-BTC thì chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở. Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức chi hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần mức hỗ trợ ứng dụng máy móc theit61 bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp