Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
Đối tượng nào được áp dụng chính sách khuyến công
Người hỏi: Nguyễn Quốc HUy
Địa chỉ: 238 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Ngày hỏi: 12/05/2021
Lĩnh vực:
  Nội dung câu hỏi  
Cho tôi hỏi Đối tượng nào được áp dụng chính sách khuyến công
Trả lời
Người trả lời: Nguyễn Quốc Huy
Chức vụ: Trưởng phòng Khuyến công    -   
Ngày trả lời: 12/05/2021
  Nội dung trả lời  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 45/2012/NĐ-CP: Đối tượng áp dụng chính sách khuyến công la:

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Tổ chức, cá nhận trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công