Phê duyệt 100% kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình Thuận
    Tiếp tục thẩm tra nhu cầu bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2017
    Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2017
    Xây dựng “Địa chỉ đỏ” nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
    Trung tâm Khuyến công tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017
    Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy tráng vecni UV trong sản xuất bao bì carton tại Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận
    Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bình Thuận
    Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận năm 2016
    Nghiệm thu hoàn thành đề án Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Nghị Đức
    Hội nghị trình diễn và nghiệm thu đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung khoáng tổng hợp