Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm khuyến công tổ chức tham quan tại thành phố Đà Lạt
    Trung tâm Khuyến công tham dự Hội nghị triển khai Cải cách hành chính năm 2017
    Phê duyệt 100% kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình Thuận
    Thẩm tra nhu cầu bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2017 tại Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu nước mắm Phan Thiết – Mũi Né
    Thực hiện chuyên mục công thương tháng 3/2017 với chủ đề “Triển khai Nghị Quyết phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”
    Trung tâm Khuyến công tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
    Hoạt động công đoàn Quý I/2017
    Tiếp tục thẩm tra nhu cầu bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2017
    Trung tâm Khuyến công tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017
    Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2017